Údaje o provozovateli

Interstarch s.r.o.
sídlo: Kaprova 42/14, 110 00,
Praha 1, Česká republika
IČ: 07560711, DIČ: CZ07560711
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 303120

jednatel: Oleksii Svichkarov
T: + 420 226 886 225
e-mail: info@interstarch.cz
webová stránka: interstarch.cz

Omezení odpovědnosti za obsah

Obsah našich webových stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Nemůžeme však ručit za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu; jako poskytovatel služeb jsme za vlastní obsah na těchto webových stránkách odpovědní podle právních předpisů České republiky. Jako poskytovatel služeb nejsme povinni monitorovat přenášené nebo ukládané informace ani vyšetřovat okolnosti nasvědčující protiprávní činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle právních předpisů zůstávají v tomto ohledu nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení práv. Jakmile se o příslušných porušeních práv dozvíme, bez zbytečného odkladu tyto obsahy odstraníme.

 Omezení odpovědnosti za externí odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah je mimo naši kontrolu. Z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout záruku ani za obsah těchto třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. V době vytvoření odkazů byly odkazované stránky zkontrolovány z hlediska možného porušení práv. V době odkazování jsme nezjistili žádný protiprávní obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek bez konkrétních indicií pro porušení práv však není možné. Pokud se porušení práv projeví, bez zbytečného odkladu takové odkazy odstraníme.

 Autorská práva

Obsah a díla zveřejněná na těchto webových stránkách podléhají českému autorskému právu. Jakékoli rozmnožování, zpracování, šíření nebo využívání nad rámec autorských práv vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného vlastníka.